Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Epicometis hirta (Poda, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy, na wschód docierający do Azji Mniejszej, Kaukazu, Turkiestanu i Syberii Zachodniej, podawany również z Maroka i jako importowany do Ameryki Północnej; w Europie w miarę posuwania się na północ i zachód coraz rzadziej spotykany. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje na całym obszarze, lecz jest stosunkowo rzadko notowany. Zasiedla gleby o dużej zawartości próchnicy na terenach otwartych, zwłaszcza na kserotermicznych zboczach. Cykl rozwojowy jednoroczny. Larwy żerują w glebie, przepoczwarzenie następuje w sierpniu w sporządzonych uprzednio przez larwę kokonach, w których chrząszcz po wykluciu się przezimowuje. W końcu kwietnia wydobywa się z ziemi i żeruje na kwiatach różnych krzewów i roślin zielnych, zwłaszcza z rodziny Compositae. Zarówno larwy, jak i postacie dorosłe, uważane są w różnych rejonach za szkodniki w ogrodnictwie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Kugelann 1792, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Wilke S. 1924, Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Quedenfeldt 1884, Tumm 1904, Rothenburg 1909, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Wilke S. 1924, Myrdzik 1933, Minkiewicz 1935, Schmidt G. 1938b, Horion 1958); Nizina Mazowiecka: Konstancin koło Warszawy (Trzebiński 1916), koło Warszawy (Ciszkiewicz 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Pawłowski J. 1961), Podgórki koło Krakowa (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Pawłowski J. 1961); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b, Minkiewicz 1921, Woroniecka 1924); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Pawłowski J. 1961); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Tatry (Kotula 1874); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Stebnicka 1978); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)