Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Obszar rozsiedlenia tego termofilnego gatunku obejmuje Afrykę Północną, Azję Mniejszą, Kaukaz, Europę południową oraz południową część Europy środkowej, gdzie występuje głównie na terenach kserotermicznych. Uważany jest tutaj za relikt stepowy okresu postglacjalnego. Doniesienia o występowaniu w naszym kraju opierają się głównie na danych sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Błędna wzmianka Z. Stebnickiej (1978) o wykazaniu omawianego gatunku z Puław opierała się na pracy G.G. Jakobsona (1915b), ale autor ten wymieniając tę miejscowość opatrzył ją znakiem zapytania. Pewne znaleziska w bieżącym wieku zostały stwierdzone jedynie w Beskidzie Wschodnim. W latach 1976 i 1978 J. Ługowoj zebrał dwa okazy koło Komańczy (Z. Stebnicka*), wobec czego występowanie w okolicy Przemyśla nie powinno być już kwestionowane (Kuntze i Noskiewicz 1938, J. Pawłowski 1961). Bionomia słabo poznana. Postacie dorosłe poławiano od maja do lipca na kwiatach krzewów i drzew oraz roślin zielnych, głównie żółto kwitnących z rodziny złożonych. Larwy żyją w glebie i żerują na korzeniach różnych roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Frantzius 1853, Horion 1958); Pojezierze Mazurskie (Kugelann 1792, Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); Górny Śląsk (Zebe G. 1852); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Boehm 1873); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937), Maniów i Mików koło Komańczy (Stebnicka*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1958); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806)