Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek północnopalearktyczny, rozmieszczony prawie w całej Europie, na północ sięgający mniej więcej do 63° szerokości geograficznej, na wschód przez Syberię docierający do Mongolii i Chin północno-zachodnich. W Polsce z wyjątkiem wyższych partii górskich występuje na całym obszarze, z niektórych krain jeszcze nie notowany. Cykl rozwojowy trwa około dwu lat. Larwy żerują w murszejącym drewnie, głównie w dziuplach w dolnej części pni drzew liściastych, niekiedy również w glebie próchnicznej przy szyi korzeniowej drzew lub wśród korzeni bylin na ciepłych stanowiskach. Postacie dorosłe występują od kwietnia do września, poławiane są, zwłaszcza w czerwcu i lipcu, na kwiatach krzewów i drzew oraz roślin zielnych, przeważnie baldaszkowatych. Odbywa loty w dni słoneczne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Labler 1920, Dreyfeldt 1933, Kleine 1940, Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887, Griep 1939, Pawłowski J. 1961); Pojezierze Mazurskie: Monkinie woj. Suwałki, Wierzba koło Rucianego (Stebnicka*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Schmidt H. 1908, Rothenburg 1909, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Łącki 1959, Łącki 1960, Błońska-Pawlak i Szczepańska 1963, Ruprecht 1964, Wiśniewski 1967, Bogucka-Kaster 1971, Bogucki 1974); Nizina Mazowiecka (Nasonov 1894, Anonim 1897, Tenenbaum 1923, Kéler 1935b, Kuntze R. 1936, Pawłowski J. 1961); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Pawłowski J. 1961), Czerlonka koło Hajnówki (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Pawłowski J. 1961, Kania 1962); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Scholz E. 1924, Nowotny i Polentz 1933, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Gotkiewicz i in. 1950, Gotkiewicz i in. 1954, Gotkiewicz i in. 1954, Pawłowski J. 1961); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Góry Świętokrzyskie (Ćmak 1960); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b, Minkiewicz 1921); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Kotowa Wola (Jachno 1880); Sudety Zachodnie (Pawłowski J. 1961); Sudety Wschodnie (Schneider W.G. 1881b, Wilke O.A. 1886b, Scholz E. 1911); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937), Nowosielce koło Sanoka, Krempna (Stebnicka*); Bieszczady: Wetlina (Stebnicka*); Pieniny (Stebnicka 1976b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1926, Kuntze R. 1936, Stebnicka 1976b, Stebnicka 1978); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1854b, Letzner 1871, Letzner 1889, Kolbe W. 1894, Kolbe W. 1895, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)