Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Netocia (Netocia) ungarica (Herbst, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje południowo-wschodnią część Europy, Azję Mniejszą, Kaukaz, Armenię, Iran północny i Syberię Zachodnią. W Polsce chrząszcz mało znany; jedyne dwie wzmianki sprzed przeszło 50 lat o występowaniu na Wyżynie Lubelskiej wymagają potwierdzenia nowymi znaleziskami. Wobec zasiedlenia przez omawiany gatunek Podola i Słowacji, istnieje możliwość odkrycia go również u nas na innych jeszcze stanowiskach kserotermicznych w południowej części kraju. Gatunek ciepłolubny, żyjący na otwartych terenach i pobrzeżach rzadkich zadrzewień. Występuje od kwietnia do późnego lata. Odznacza się słabą lotnością i zwykle poławiane są osobniki siedzące na roślinach zielnych, głównie z rodziny złożonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Puławy (Pongrácz 1923); Wyżyna Lubelska: Chełm (Kuntze i Noskiewicz 1926)