Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Netocia (Liocola) lugubris (Herbst, 1786)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Szeroko rozmieszczony eurosyberyjski gatunek kontynentalny, omijający nadbrzeżne obszary Morza Śródziemnego i Atlantyku. W Polsce występuje lokalnie na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich prawdopodobnie na całym obszarze, nie notowany jest jednak z niektórych krain. Cykl rozwojowy trwa prawie dwa lata. Larwy żerują w murszejącym drewnie drzew liściastych (zwłaszcza dębów), rosnących na pobrzeżach lasu, na polanach leśnych, w parkach i ogrodach. Postacie dorosłe są poławiane od czerwca do sierpnia przeważnie na kwiatach różnych roślin i na wyciekającym soku z drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1892, Schmidt G. 1938b); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Tumm 1904, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bogucka-Kaster 1971); Nizina Mazowiecka (Pawłowski J. 1961); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1889, Kletke 1898b, Gerhardt 1910, Polentz 1929l); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Pongrácz 1923), Dolina Będkowska koło Ojcowa (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Roztocze: Zielone woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Jabłoński 1869), okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Stebnicka 1976b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937), Wysowa koło Gorlic (Stebnicka*); Pieniny (Stebnicka 1976b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Stebnicka 1976b, Stebnicka 1978); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1854b, Letzner 1871, Letzner 1889, Kolbe W. 1895, Kuhnt 1912, Gerhardt 1910); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)