Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Netocia (Potosia) affinis (Andersch, 1797)
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie Południowej i na większych wyspach śródziemnomorskich, na wschód sięga po Azję Mniejszą, a na północ dociera na ciepłe tereny w Austrii i w południowych Morawach i na Słowacji. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. W katalogu chrząszczy Europy Środkowej (Lucht 1987) oraz w katalogu Polski omawiany gatunek nie jest notowany z naszego kraju.
[tom 9]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje południową część Europy oraz południowe tereny Europy środkowej; notowany jest ponadto z Azji Mniejszej, Kaukazu, Syrii i Iranu. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, a najbliżej położone stanowiska leżą na Podolu, Słowacji i południowych Morawach. Notowany u nas przed przeszło 50 laty z dwu krain, ale dane te nie zostały później potwierdzone (Stebnicka 1978). Występuje w lasach liściastych. Larwy żerują w murszejącym drewnie, głównie dębów, oraz w mrowiskach Formica rufa L. i Camponotus herculeanus (L.). Postacie dorosłe poławiano od czerwca do sierpnia, przeważnie rzadko i sporadycznie, gdyż zwykle latają wysoko w koronach drzew.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Pongrácz 1923); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Polska (Leśniak 1987)