Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Netocia (Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej części Europy (prócz Półwyspu Iberyjskiego i Francji zachodniej), na wschód docierający do Leningradu, Woroneża i Ukrainy południowej; w areale rozsiedlenia w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany z terenów nizinnych i pagórkowatych, na ogół rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje w starych drzewostanach i w związku. z usuwaniem starych drzew na wielu obszarach prawie całkowicie wyginął. Cykl rozwojowy trwa trzy lata. Larwy rozwijają się w murszejącym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu, przeważnie w dziuplach i grubych gałęziach położonych wysoko w partii wierzchołkowej, nigdy w korzeniach czy w pniach w pobliżu powierzchni ziemi. Postacie dorosłe ukazują się w końcu maja i przeżywają do sierpnia. Spotykane są zwykle na nasłonecznionych stanowiskach na kwitnących krzewach, wyciekającym soku, z drzew i dojrzałych owocach (grusz, czereśni, winogron). W związku z cyklem życiowym wykazują dużą zdolność szybkiego lotu i latają przeważnie wysoko w koronach drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Pelplin (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Horion 1958), Szczytno (Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1845d, Letzner 1871, Letzner 1889, Siebold 1847, Zaddach 1848, Lentz 1857, Lentz 1879, Schumann 1904, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Kéler 1935c, Horion 1958); Nizina Mazowiecka (Sobieszczański 1877, Burakowski 1962, Horion 1958); Podlasie (Pawłowski J. 1961); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d), Czerlonka koło Hajnówki (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1889, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Polentz 1940); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe F.S. 1838, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); «międzyrzeckie» (Szulczewski 1922); Polska (Lindeman 1871, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Pawłowski J. 1961); Polska Środkowa (Stebnicka 1978); Polska Południowa (Stebnicka 1978); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Kugelann 1792, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912)

Uwagi:
«międzyrzeckie»: — terra typica! dla Potosia aeruginosa var. posnaniensis Szulczew;