Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cybocephalus pulchellus Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie i południowej oraz w zachodniej części Afryki Północnej, najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Jarosławl w europejskiej części ZSRR. Wszędzie rzadko spotykany; w Europie środkowej jest prawdopodobnie reliktem ciepłego okresu polodowcowego. W Polsce wykazany tylko raz z okolic Warszawy przed przeszło 60 laty oraz kilkakrotnie ogólnikowo ze Śląska. Bionomia poznana niedostatecznie. Postacie dojrzale poławiano na drzewach liściastych opanowanych przez mszyce, na korze, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i opadłymi liśćmi z drzew, poza tym w czasie lotów odbywających się w godzinach wieczornych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: