Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platycerus caprea (De Geer, 1774)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie, przy tym w południowej i środkowej części występuje głównie na terenach górzystych, a na północy dochodzi do mniej więcej 67° szerokości geograficznej; notowany również z okolic Bajkału. W Polsce występuje zarówno na niżu, jak i w górach, gdzie dochodzi do strefy subalpejskiej. Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwy odbywają rozwój najczęściej w wilgotnym, przegrzybiałym drewnie obłamanych, leżących na ziemi gałęzi, rzadziej w drewnie pni i pniaków. Znajdowane są przeważnie w brzozie, rzadziej w olszy, buku i wierzbie. Przepoczwarczenie następuje późnym latem i postacie dorosłe przezimowują w komorze poczwarkowej. Ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Żerują na młodych pędach nisko położonych gałęzi drzew i krzewów oraz na wyciekającym soku z drzew. Latają w dni słoneczne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Pawłowski J. 1959); Pojezierze Pomorskie: okolice Miastka (Pawłowski J. 1958b); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Tumm 1904, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Riabinin 1961); Nizina Mazowiecka (Hildt 1893, Pawłowski J. 1958b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Scholz R. 1933b, Scholz R. 1935, Pawłowski J. 1958b, Pawłowski J. 1959); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Lgocki 1908, Gerhardt 1910, Nowotny 1922i); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Pawłowski J. 1958b); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Pawłowski J. 1959, Pawłowski J. 1961); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Pawłowski J. 1958b, Riabinin 1961); Nizina Sandomierska (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Pawłowski J. 1958b, Pawłowski J. 1959); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Harnisch 1925, Pawłowski J. 1958b, Weise E. 1960b, Capecki 1969); Sudety Wschodnie (Scholtz 1844, Pawłowski J. 1958b); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Anonim 1867b, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Pawłowski J. 1958b, Pawłowski J. 1959, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Lazarko 1963); Beskid Wschodni (Trella 1937, Pawłowski J. 1958b, Capecki 1969); Bieszczady: Ustrzyki Dolne (Pawłowski 1969); Pieniny (Pawłowski J. 1958b); Tatry (Pawłowski J. 1958b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Pawłowski J. 1959); «Pomorze» (Horion 1958); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Horion 1958); «Prusy Wschodnie» (Weise E. 1960b); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Weise E. 1956, Horion 1958); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Reitter 1870); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888)

Uwagi:
Bieszczady: — locus typicus! dla Systenocerus caraboides ab. violaceus J. Pawł.;