Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Opis w KFP:
[tom 9]
Gatunek kontynentalny, występujący głównie we wschodniej części Europy i w Syberii Zachodniej. W Europie dociera na północy do środkowych prowincji Szwecji i Finlandii, a na zachodzie i południu występuje sporadycznie i lokalnie na terenach górzystych (Francja, Włochy północne, Półwysep Bałkański). W Polsce znajdowany rzadko i sporadycznie, we właściwych biotopach nieraz w dużej liczbie okazów. Zasiedla głównie wilgotne, cieniste, stare drzewostany, gdzie wywrócone drzewa, kłody i gałęzie nie są usuwane, dlatego też częściej spotykany jest w górach, w rezerwatach i parkach przyrody. Cykl rozwojowy 3-4 letni. Larwy żerują niemal wyłącznie w leżących, wilgotnych zbutwiałych kłodach, rzadziej w pniakach i stojących pniach; odbywają one rozwój w partiach drewna rozłożonego w przeciągu kilku lat przez zgniliznę brunatnoczerwoną. Materiałem żywicielskim na północy jest głównie drewno świerka i brzozy, na południu może być poza tym jodła, dąb, buk, grab i wiąz. Przepoczwarczenie następuje we wrześniu i październiku, postacie dorosłe zimują w komorze poczwarkowej i wydobywają się na powierzchnię dopiero w czerwcu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: Giżycko (Lentz 1879, Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Quedenfeldt 1884, Szulczewski 1922, Szujecki 1958b, Pawłowski J. 1962); Nizina Mazowiecka: Urle nad Liwcem (Pawłowski J. 1962); Puszcza Białowieska (Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Pawłowski J. 1958, Pawłowski J. 1960, Pawłowski J. 1961, Pawłowski J. 1962, Szujecki 1958b, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Horion 1958, Pawłowski J. 1962); Górny Śląsk (Nowotny 1922j, Nowotny 1923g, Horion 1958, Burakowski 1962); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Mogilany koło Krakowa (Pawłowski J. 1962); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b, Ćmak 1960, Pawłowski J. 1962); Wyżyna Lubelska: Puławy (Wiąckowski 1957b, Pawłowski J. 1962); Roztocze (Tenenbaum 1913, Szujecki 1958b, Pawłowski J. 1962); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1958, Pawłowski J. 1962); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1958, Pawłowski J. 1962); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1961, Pawłowski J. 1962, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni (Trella 1937, Trella 1938, Trella 1939b); Bieszczady: Bereżki (Burakowski 1971), Ustrzyki Dolne (Stebnicka*); Pieniny (Pawłowski J. 1962); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1884, Nowicki M. 1886); «Karpaty» (Trella 1939b); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888)