Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w pasie środkowoeuropejskim od środkowej i wschodniej części Francji aż po Ukrainę, na południe docierający do Tyrolu południowego, oraz północnych części Jugosławii i Rumunii, ponadto notowany z trzech południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, znany tylko z kilkunastu stanowisk z nielicznych krain, głównie zachodnich i południowych. Zasiedla ciepłe tereny nizinne i podgórza; wydaje się, że nie przekracza wysokości 600 m n.p.m. Cykl rozwojowy trzyletni. Larwy żerują w ciemnobrunatnym, próchniejącym drewnie, głównie pieńków dębowych, rzadziej bukowych o różnej średnicy, niekiedy występują także w rozkładającym się drewnie pni żywych jeszcze drzew. W innych krajach notowane nadto z grabu, wiązu, wierzby i orzecha. W opanowanych przez gatunek pieńkach wywodzi się kilka generacji aż do czasu, gdy pieniek zostanie całkowicie skonsumowany. Przepoczwarczenie następuje pod koniec lata lub wczesną jesienią; postacie dorosłe przezimowują w komorach poczwarkowych o ukazują się w maju i czerwcu. Prowadzą skryty sposób życia w pieńkach. Z uwagi na brunatne ubarwienie ochronne i małą ruchliwość są trudne do zauważenia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Quedenfeldt 1884, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Pawłowski J. 1961), Jelcz i Oława koło Wrocławia (Burakowski*); Górny Śląsk (Nowotny 1921, Scholz E. 1924, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Polentz 1936e, Müller P. 1937, Horion 1958, Pawłowski J. 1961); Wyżyna Małopolska: Młodzawy koło Pińczowa (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Pawłowski J. 1961); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1937, Trella 1939b, Pawłowski J. 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Karpaty» (Nowicki M. 1865)