Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek wykazuje zróżnicowanie na kilka ras geograficznych. Podgatunek nominatywny obejmuje zasięgiem Europę środkową i północną część Europy południowej, znany jest poza tym z Danii oraz południowych części Anglii i Szwecji, notowany też z Iranu i Turkiestanu. Inne podgatunki są wykazywane z południowych części Francji i Półwyspu Bałkańskiego, Kaukazu, Azji Mniejszej i Turcji. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany; należy u nas do gatunków objętych ochroną prawną. Notowany prawie ze wszystkich krain, ale niektóre dane o rozmieszczeniu opierają się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Również niektóre wzmianki mogły dotyczyć stanowisk, na które chrząszcz został przypadkowo zawleczony. Występuje przeważnie lokalnie, choć niekiedy masowo. Ten najwspanialszy i największy chrząszcz w naszej faunie znalazł ostoję dla swego rozwoju w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, w niektórych jednak okolicach wyginął całkowicie na skutek wycięcia starych dąbrów. Zamieszkuje tereny nizinne i pagórkowate, nie przekraczając 600 m n.p.m. Cykl rozwojowy trwa przeciętnie około 5 lat, może być skrócony do 4 lub przedłużony nawet do 7-8 lat. Larwy prowadzą podziemny tryb życia na grubych korzeniach i przy szyi korzeniowej pniaków oraz pni starych drzew. Odżywiają się głównie zewnętrznymi warstwami drewna dębu, żerować też mogą, zwłaszcza na południu, w drewnie buka, wiązu, brzozy, wierzby i drzew owocowych. Przepoczwarczenie następuje we wrześniu w kokolicie sporządzonym uprzednio przez larwę w ziemi na głębokości 15-20 cm. Postać dorosła zimuje w komorze poczwarkowej i ukazuje się na powierzchni w maju lub czerwcu. Chrząszcze odżywiają się sokami wyciekającymi z drzew oraz sokiem z nadciętych przez siebie młodych pędów krzewów i drzew. Odbywają loty w ciepłe wieczory przed zmrokiem, są wtedy łowione przez nietoperze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lüllwitz 1916, Urbański 1956, Horion 1958, Tarchalski 1960, Pawłowski J. 1961, Strojny 1970); Pojezierze Pomorskie (Brick 1886); Pojezierze Mazurskie (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1958, Strojny 1970); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Schreiber 1906, Droege 1907b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Wodziczko i in. 1938, Polentz 1939b, Polentz 1940, Ferens 1957, Strojny 1970); Nizina Mazowiecka: Morysinek koło Warszawy (Strojny 1970); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Okołów 1968b, Okołów 1968c); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Scholz R. 1927d, Polentz 1935, Polentz 1940, Strojny 1962b, Strojny 1970); Wzgórza Trzebnickie (Strojny 1962b, Strojny 1970); Górny Śląsk (Kelch 1830, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Pax 1917b, Waszek 1931, Polentz 1938, Horion 1958, Strojny 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Waga 1855, Waga 1857, Wiślicki i Löwenhard 1856, Anonim 1880, Anonim 1881, Anonim 1882, Anonim 1883, Anonim 1884, Anonim 1885, Anonim 1886, Anonim 1888, Anonim 1888d, Lgocki 1908, Stefek 1939, Gotkiewicz i in. 1950, Dudziak i Gut 1954, Gotkiewicz i in. 1954, Gotkiewicz i in. 1956, Strojny 1970); Wyżyna Małopolska (Pomarnacki 1958, Pawłowski J. 1961, Kaźmierczak 1968, Strojny 1970); Góry Świętokrzyskie (Pomarnacki 1958, Pomarnacki 1959, Szujecki 1958b, Ćmak 1960, Strojny 1970); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Węgorek 1949, Kinelski i Szujecki 1959, Strojny 1970); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Strojny 1970); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Teller 1869, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Anonim 1883, Anonim 1885, Anonim 1886, Anonim 1888, Anonim 1888b, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Strojny 1970); Beskid Wschodni (Chmura i Chrostowski 1928, Trella 1937, Trella 1939b, Chrostowski 1966b, Strojny 1970); Bieszczady (Skalska 1966); Pieniny (Strojny 1970); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Strojny 1963); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1854b, Wilke O.A. 1888c, Kuhnt 1912, Pax 1915, Polentz 1935b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Środkowe» (Chrostowski 1966)