Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Glaresis rufa Erichson, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Bardzo rzadko spotykany gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazywany dotychczas ze Słowacji południowej, z Austrii, Węgier, Rumunii, południowo-zachodniej części europejskiej ZSRR, Kaukazu i Libanu. Z Polski notowany tylko z jednego okazu znalezionego 28.IX. 1931 roku w napływkach na pobrzeżu Wisły w Krakowie. Jest to oderwane, najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku. Bionomia nie znana; poławiany na terenach piaszczystych w pobliżu rzek, przeważnie w napływkach i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Stebnicka 1973)