Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trox hispidus (Pontoppidan, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, wykazywany również z Danii, szwedzkiej wyspy Gotland, zachodniej części Afryki Północnej, Kaukazu i Azji Zachodniej. Na obszarze rozmieszczenia w miarę posuwania się z północy i wschodu na południe i zachód coraz częściej spotykany. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje na obszarach nizinnych i pagórkowatych, przeważnie na miejscach piaszczystych — na wyschniętych trupach, kościach, skórach, wypluwkach sów i suchych ekskrementach lisa. Poławiany głównie od marca do lipca, pojedynczo i w innych miesiącach, gdyż postać dorosła przezimowuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Hildt 1896, Hildt 1916); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mroczkowski 1950); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Letzner 1854b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)