Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clambus evae Endrödy-Younga, 1960
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, stosunkowo niedawno opisany, poza Polską znany dotychczas z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Jugosławii i Węgier; ze wszystkich krajów wykazywany z nielicznych stanowisk. Z Polski znany tylko z jednego okazu muzealnego przechowywanego w Krakowie w Instytucie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Wymagania środowiskowe nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Przemyśl (Endrödy-Younga 1960)