Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clambus pilosellus Reitter, 1876b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu i wymaganiach ekologicznych; opisany z Zakaukazia, a wykazany dotychczas z Włoch, Jugosławii, Austrii, Rumunii, Bułgarii i Ukraińskiej SRR. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i w Polsce oparte były na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą wschodnią (okolice Tarnopola w Ukraińskiej SRR).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Jakobson 1910)