Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clambus pubescens Redtenbacher, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony prawie w całej Europie i na Kaukazie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym miejscowość «Gradzisk» podana przez S. Endrödy-Younga (1960) odnosi się właściwie do Grodziska Mazowieckiego. Poławiany od kwietnia do października, najczęściej w napływkach i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Endrödy-Younga 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Otwock (Endrödy-Younga 1960); Dolny Śląsk (Schwarz E. 1866, Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874, Endrödy-Younga 1960); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Endrödy-Younga 1960); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924), Przemyśl (Endrödy-Younga 1960); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1910); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1887)