Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Clambus radula Endrödy-Younga, 1960
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, znany dotychczas z nielicznych okazów i stanowisk w Anglii, Szwecji południowej, Francji, Hiszpanii, we. Włoszech, Jugosławii, Szwajcarii, RFN, NRD, Czechosłowacji, Polsce i na Krymie. Z Polski znany tylko z jednego okazu zaetykietowanego „Łazienki" znajdującego się w zbiorach Instytutu Zoologii Pan w Warszawie (S. Endrödy-Younga 1960 omyłkowo podał, że Łazienki leżą w ZSRR). Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Łazienki (Endrödy-Younga 1960)