Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie środkowej i otaczających, ją obszarach sąsiednich, notowany ponadto z południowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz z Turkiestanu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk i niewielu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje głównie na piaszczystych i przepuszczalnych glebach, rzadziej na terenach bagnistych i pobrzeżach wód. Larwy żyją w glebie i żerują na grzybach podziemnych. Postacie dorosłe przezimowują i są poławiane w ciągu całego roku pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w detrytusie w sferze przegrzybiałych korzeni roślin, pod opadłym listowiem, wśród mchów przy podstawie drzew i pod odstającą korą. Trudny do schwytania, gdyż energicznie skacze. Spotykany zwykle pojedynczo, ale niekiedy w miejscu wylęgu występuje gromadnie, na przykład A. Bartoszyński (1937) znalazł 16 osobników na wydmie nadmorskiej pomiędzy źdźbłami piaskownicy zwyczajnej Ammophila arenaria Link i na grzybach podziemnych, rosnących na jej korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Lentz 1879, Horion 1955); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Weise 1872, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Arnold 1938, Horion 1955); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Sobieszczański 1877); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Diete 1905, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Kinel i Noskiewicz 1924); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Bach 1852, Zebe G. 1852, Horion 1955); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1955); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)