Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elodes flavicollis (Kiesenwetter, 1859)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowo-wschodniej, na północ docierający do Węgier, Austrii i Słowacji. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i w Polsce opierają się na dawnych danych odnoszących się do terenów leżących obecnie poza naszą granicą. Wymagania środowiskowe nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: