Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elodes flavicollis (Kiesenwetter, 1859)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowo-wschodniej, na północ docierający do Węgier, Austrii i Słowacji. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i w Polsce opierają się na dawnych danych odnoszących się do terenów leżących obecnie poza naszą granicą. Wymagania środowiskowe nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 22 Polska Lucht 1987, Klausnitzer 1992, Lohse i Lucht 1992b
KFP 22 «Karpaty» Klausnitzer 1971b