Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elodes minuta (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Najpospolitszy gatunek w omawianym rodzaju, rozpowszechniony prawie w całej Europie z wyjątkiem jej najdalszych krańców północnych. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie notowany jest jednak jeszcze z wielu krain. Zasiedla głównie obszary nizinne, na terenach górzystych występuje w rejonie dolin. Larwy żyją w źródłach, strumieniach, potokach, jeziorach, stawach i rowach, również na obrzeżach wód w strefie rozprysku wody. Postacie dorosłe poławiane są na trawach, roślinach zielnych i krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego (Grentzenberg 1896); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1885, Riedel 1893, Koerth 1917, Szulczewski 1922, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1889), Lubin (Gerhardt 1893e); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: koło Wałbrzycha (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wanka 1917b, Wanka 1927, Sowa 1965, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)