Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elodes nimbata (Panzer, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie obszary pagórkowate i górzyste w północnej, zachodniej i środkowej części Europy, na południe docierający do Włoch północnych, a na północ w Fennoskandii do około 64° szerokości geograficznej. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku liczniej poławiany. Występuje w strumieniach i potokach górskich z zimną, szybko płynącą wodą, na terenach nizinnych spotykany jest w strumieniach leśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żarki Wielkie woj. Zielona Góra (Wagner H. 1941, Horion 1955); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Schilling 1833, Letzner 1889, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852, Gerhardt 1910), Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Stobiecki 1883, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Sowa 1965, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Turnica (Trella 1925b), Przemyśl (Tenenbaum 1931); Pieniny: dolina Potoku Pienińskiego (Tenenbaum 1931); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1834b, Letzner 1871, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Scholz R. 1934u); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Horion 1955); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913); «Małopolska Zachodnia» (Tenenbaum 1923)