Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphon palustris Thomson, 1855c
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący pospolicie prawie w całej Europie, na północy dochodzący mniej więcej do około 64° szerokości geograficznej. W Polsce wykazywany zarówno z terenów nizinnych, jak i górzystych, ale większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Rozsiedlenie omawianego gatunku jest niedokładnie zbadane z powodu utrzymujących się długi czas niejasności systematycznych i część danych o rozmieszczeniu może się odnosić do innych gatunków. Występuje w różnego rodzaju eutroficznych zbiornikach wodnych z wyjątkiem wód wybitnie kwaśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Enderlein 1908, Lüllwitz 1916
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Solec Kujawski Riedel 1893, Szulczewski 1922
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Szulczewski 1922
KFP 9 Nizina Mazowiecka Osterloff 1885
KFP 9 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1889
KFP 9 Górny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1889
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908
KFP 9 Roztocze Tenenbaum 1913
KFP 9 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1890, Gerhardt 1890c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Harnisch 1925
KFP 9 Sudety Wschodnie Masyw Śnieżnika — torfowisko koło Wielkiego Śnieżnika Kolbe W. 1924
KFP 9 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1871, Letzner 1889
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925b
KFP 9 Tatry Reitter 1870b, Nowicki M. 1873
KFP 9 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Prusy Zachodnie» Seidlitz 1889
KFP 9 «Śląsk» Kiesenwetter 1860, Bach 1867b, Kraatz 1876, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Letzner 1889

Uwagi:
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla Gyphon coarctatus ab. ornatus W. Kolbe;