Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphon phragmiteticola Nyholm, 1955
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii W Polsce, choć nieznany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze niżowym i na podgórzach. Zasiedla głównie wody eutroficzne w przybrzeżnej strefie trzcin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1960b); Pojezierze Pomorskie (Skwarra 1929, Münchberg 1936, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Stary Dwór koło Olsztyna (Żurańska 1962, Żurańska 1962b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1885, Koślińska 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Kolbe W. 1897); Górny Śląsk: Koźle (Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1973); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1889, Harnisch 1925, Skwarra 1929); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871), Babia Góra (Stobiecki 1883); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Kraatz 1873b, Letzner 1874e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)