Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphon pubescens (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę; północna granica rozsiedlenia przebiega przez Danię, Szwecję północną i południowe części Norwegii i Finlandii. W Polsce wykazany jedynie z pojedynczych stanowisk w czterech krainach południowo-zachodnich, przy tym wszystkie dane o rozmieszczeniu oparte są na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu lat i dlatego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: jezioro koło Jakuszowa woj. Legnica (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Roger 1856); Beskid Zachodni: Ustroń (Roger 1856); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Pic 1914)

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus! dla Cyphon variabilis m. rugulosus Gerh.;