Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Simplocaria (Simplocaria) deubeli Ganglbauer, 1899c
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek górski, rozsiedlony w Karpatach. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje możliwość odnalezienia go, gdyż jest notowany z Karpat słowackich. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 60 lat o występowaniu w Galicji opierała się na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą. Bionomia nie znana, przez M. Rybińskiego (1903) znajdowany na Czarnohorze w lipcu wśród mchów i kępek trawy koło płatów śniegu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Jakobson 1913)