Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carpathobyrrhulus transsylvanicus (Suffrian, 1848b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek o rozmieszczeniu ograniczonym do południowej i wschodniej części Karpat, notowany poza tym ze Słowacji. H.F. Paulus (1979) podaje krótką wzmiankę, że na północ dociera do Przełęczy Dukielskiej. Jest to błędna interpretacja informacji podanej w pracy M. Mroczkowskiego (1957) dotyczącej jedynie granicy między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi. Według M. Mroczkowskiego (1958) „w Polsce nie stwierdzony, podawany błędnie z Tatr — dane te odnoszą się do C. tatricus Mroczk. Istnieje możliwość wykrycia tego gatunku w południowo-wschodniej części Polski, a mianowicie w Bieszczadach".
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Karpaty Wschodnie»: na północ do Przełęczy Dukielskiej (Paulus 1979)