Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Syncalypta spinosa (Rossi, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej środkowej i południowej części Europy, notowany również z Anglii, Danii, trzech południowych prowincji Finlandii, Karelskiej ASRR i Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych, partii górskich, nie znany jest jednak jeszcze z niektórych krain. Zasiedla pobrzeża rzek i potoków, gdzie występuje na nasłonecznionych miejscach piaszczystych i gliniastych porośniętych niskimi mchami i glonami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Golejewo (Neresheimer i Wagner H. 1918); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1861, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice — kilka miejscowości (Mroczkowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1874); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Stefek 1939), Ojców (Mroczkowski*); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Mroczkowski*); Roztocze (Tenenbaum 1918), Krasnobród (Mroczkowski*); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Mroczkowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Kotula 1873); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady: Jasień koło Ustrzyk Dolnych. (Mroczkowski*); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955, Mroczkowski 1958); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Bach 1849, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1955); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «gubernia kielecka» (Jakobson 1913); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)