Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eubria palustris (Germar, 1818)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie (nie znany ze Skandynawii). W Polsce notowany z nielicznych miejscowości w poszczególnych krainach, przy tym wiele danych o rozmieszczeniu w różnych okolicach opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera do wysokości około 1700 m n.p.m. Zasiedla małe potoki, stawy, małe zbiorniki leśne, mokradła i łąki bagniste. Larwy żyją w wodach o dużej zawartości wapnia. Postacie dorosłe występują w czerwcu i lipcu wśród wilgotnych mchów i na nadbrzeżnej niskiej roślinności.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1955); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879, Vorbringer 1902, Horion 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Góry Świętokrzyskie (Jakobson 1904); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1913, Horion 1955); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Trella 1925b, Trella 1938); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «Hrabstwo Kłodzkie»: gubernia kielecka» (Jakobson 1913)