Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Heterocerus) fenestratus (Thunberg, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek palearktyczny, w Europie rozmieszczony od Anglii i południowych prowincji Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich. Wszędzie notowany jako najpospolitszy gatunek omawianego rodzaju. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale wykazany dotychczas z nielicznych stanowisk i niewielu krain. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Zasiedla wilgotne gleby gliniaste i margliste na pobrzeżach wód stojących i płynących; notowany również z gleb słonych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), jezioro Jamno (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1929); Dolny Śląsk (Letzner 1853f, Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Lubelska: Werbkowice koło Hrubieszowa (Plewka 1970); Roztocze: Zielone woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)