Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Heterocerus) fossor Kiesenwetter, 1843b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej części Europy, notowany również z Wysp Brytyjskich, dwu południowych prowincji Szwecji, Syberii południowej i Ukraińskiej SRR. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce rozsiedlenie słabo zbadane; chrząszcz znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, przy tym wszystkie dane o rozmieszczeniu oparte są na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu lat. Występuje na ilastych i piaszczystych pobrzeżach wód płynących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1886); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Horion 1955); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1910, Drescher 1928, Horion 1955); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Roztocze: Szarowola woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Motschulsky 1854); «Prusy» (Horion 1955); «Prusy Zachodnie» (Helm 1881); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «pobrzeże Nysy» (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Drescher 1928); «pobrzeże Olzy» (Reitter 1870)