Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Heterocerus) marginatus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany też z Wysp Brytyjskich, południowej Fennoskandii, Karelskiej ASRR, Syberii Zachodniej i Korei. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Odbywa rozwój w piaszczysto-szlamistej glebie na pobrzeżach wód. Postacie dorosłe są poławiane w pobliżu miejsc lęgowych, przeważnie w maju i w czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Drescher 1928); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Nizina Sandomierska: Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Prusy» (Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1866, Horion 1955); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); «nad Odrą» (Reitter 1870); «nad Olzą» (Reitter 1870)