Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Heterocerus) obsoletus Curtis, 1828
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie Środkowej i otaczających ją krajach sąsiednich, wykazywany również z Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Syberii południowej. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany tylko z kilku stanowisk w północno-zachodniej części kraju. Uważany za gatunek słonawiskowy, występujący na pobrzeżach morskich i słonawiskach śródlądowych, ale notowany niekiedy również z pobrzeży wód słodkich — szlamistych miejsc nad jeziorami, stawami i kałużami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Horion 1955); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1849, Sturm I.H.C.F. 1857); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888)