Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Heterocerus) parallelus Gebler, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek słonawiskowy, rozpowszechniony w Europie południowej i środkowej na wybrzeżach morskich i słonawiskach śródlądowych. W Polsce wykazany tylko z dwu stanowisk, ale z uwagi na wymagania środowiskowe gatunku, dane o jego występowaniu w Poznaniu i Zegrzu winny być potwierdzone nowymi materiałami. Właściwych siedlisk naturalnych dla tego gatunku na obszarze Polski należy się spodziewać nad Bałtykiem i na słonawiskach kujawskich oraz w Niecce Nidziańskiej. Larwy odbywają rozwój w lecie w szlamistych, ilastych glebach na pobrzeżach wód słonych, postacie dorosłe ukazują się w październiku i przezimowują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Zegrze (Tenenbaum 1937)