Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Littorimus) hispidulus Kiesenwetter, 1843b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do Francji południowej, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego oraz do Ukraińskiej SRR. W Polsce dość rzadki, spotykany sporadycznie i nielicznie, notowany przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach; z niektórych okolic dane o rozmieszczeniu opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: jezioro Jamno (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1849, Motschulsky 1854), Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Drescher 1928); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Zarzecze (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Zebe G. 1852); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1955); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «pobrzeże Raduni» (Dommer 1850, Lentz 1857); «pobrzeże Kaczawy» (Gerhardt 1898); «nad Odrą» (Reitter 1870); «nad Olzą» (Reitter 1870)