Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Littorimus) sericans Kiesenwetter, 1843b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie środkowej i południowej, zwłaszcza w jej części wschodniej, przy tym w areale rozmieszczenia w miarę posuwania się z południa na północ coraz rzadziej spotykany. W Polsce rzadki, znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk tylko w pięciu krainach. Zasiedla otwarte, wilgotne miejsca nad wodami, pokryte rzadką, niską roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1938, Horion 1955); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1955); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1955); Roztocze: Rogóźno woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Sturm I.H.C.F. 1857, Kuwert 1890, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)