Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Dryops) anglicanus Edwards, 1909
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Europie środkowej i północnej, poza tym notowany z Francji, Grecji i Kaukazu. W Polsce rozsiedlenie jest niedostatecznie poznane, mimo że od opisu gatunku upłynęło 70 lat; notowany dotychczas tylko ogólnikowo z Pomorza i byłych Prus, ostatnio odkryty na trzech, stanowiskach. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza. Zasiedla przede wszystkim wody stojące, bagna i torfowiska, rzadziej wody płynące. Postacie dorosłe poławiane głównie w kwietniu i maju wśród kęp sitów (Juncus L.) i turzyc (Carex L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Rubcowo woj. Suwałki, Płużnica koło Wąbrzeźna Więźlak*
KFP 9 Nizina Mazowiecka Dziekanów Leśny koło Warszawy Więźlak*
KFP 9 «Pomorze» Bollow 1936b, Horion 1955
KFP 9 «Prusy» Horion 1951, Horion 1955
KFP 9 «Prusy Wschodnie» Bollow 1936b