Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rhizophagus (Rhizophagus) picipes (Olivier, 1790)
Opis w KFP:
[tom 12]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony na nizinnych i pagórkowatych terenach w całej prawie Europie, na północ docierając do Finlandii i południowej Szwecji, a na południe do Hiszpanii, północnych Włoch, Chorwacji i Bośni; najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Jarosławl i Kazań (ZSRR). W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla drzewa liściaste rosnące na stanowiskach wilgotnych głównie w pobliżu rzek i jezior. Występuje przeważnie pod odstającą korą z wyciekającym sokiem z pni, w hubach i żerowiskach korników — nieparka pospolitego - Xyleborus dispar (Fabr.) i roztoczka bukowca — Taphrorychus bicolor (Herbst) oraz rytla — Hylecoetus Latr. (Lymexylonidae). Pojedynczo spotykany również wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w pryzmach kompostowych i pod napływkami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Helm 1901, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966
KFP 12 Pojezierze Mazurskie Zaddach 1848, Lentz 1857, Lentz 1879, Okołów 1963
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933
KFP 12 Puszcza Białowieska Okołów 1970
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1909e
KFP 12 Wzgórza Trzebnickie koło Międzyborza Letzner 1888
KFP 12 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888
KFP 12 Roztocze Podlesie woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 12 Sudety Zachodnie Karkonosze Pfeil 1866
KFP 12 Sudety Zachodnie Jelenia Góra Letzner 1888
KFP 12 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910
KFP 12 Polska Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1967
KFP 12 «Prusy» Kugelann 1794, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Horion 1960
KFP 12 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888
KFP 12 «Śląsk» Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1960
KFP 12 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 12 «Karpaty Wschodnie» Miller 1868
KFP 12 «Beskidy» Reitter 1878b
KFP 12 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 12 «Galicja Wsehodnia» Nowicki M. 1873