Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Dryops) griseus (Erichson, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie północnej i środkowej, przy tym w obszarze rozmieszczenia w miarę posuwania się na południe i zachód coraz rzadziej spotykany. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, ale uzupełniające dane ze zbiorów wskazują na szersze jego rozmieszczenie. Zasiedla wody stojące i płynące na niżu i w górach; w Alpach sięga do około 2300 m n.p.m.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Ballow 1936b, Horion 1955, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Mazurskie: Postawelek koło Suwałk (Więźlak*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Kiełpin i Łomianki koło Warszawy (Więźlak*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Więźlak*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910), Wrocław (Więźlak*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Roztocze: Józefów woj. Zamość (Więźlak*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Zaitzev 1908b, Reitter 1911, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Sturm I.H.C.F. 1853, Zaitzev 1908b, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Bollow 1936b, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)