Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Dryops) similaris Bollow, 1936b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę z wyjątkiem jej skrajnych krańców północnych, notowany również z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany dotychczas tylko ze Śląska Dolnego, a ostatnio odkryty na Roztoczu. Rozmieszczony na pewno szerzej, gdyż ogólnikowo jest także notowany z Pomorza i byłych Prus. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich, głównie w wodach stojących, rzadziej bieżących. Postacie dorosłe poławiane są często razem z D. anglicanus Edwards i D. auriculatus (Fourcroy), przeważnie w kępach sitów (Juncus L.) i turzyc (Carex L.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Bollow 1936b, Polentz 1939b); Roztocze: Józefów woj. Zamość (Więźlak*); «Pomorze» (Horion 1955); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Horion 1955); «Śląsk» (Horion 1951, Horion 1955)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Wrocław — locus typicus! dla Dryops similaris Boll.;