Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Yrdops) lutulentus (Erichson, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozpowszechniony w całej południowej i środkowej części Europy, ponadto wykazywany z Afryki Północnej, Azji Mniejszej, Kaukazu, Zakaukazia i Turkiestanu. W Polsce rzadko spotykany, notowany z nielicznych miejscowości w czterech południowych krainach oraz z kilku stanowisk niżowych. Występowanie na Niżu Środkowopolskim winno być jednak, z uwagi na wymagania, środowiskowe omawianego gatunku, potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla głównie podgórza i góry, rzadziej spotykany na niżu, gdzie prawdopodobnie jest znoszony wodami powodziowymi. Występuje w szybko płynących potokach i rzekach oraz na ich pobrzeżach w strefie zalewu i rozprysku, gdzie jest często spotykany pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1917, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Hildt 1914); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1873, Letzner 1885); Górny Śląsk (Erichson 1847, Bach 1849, Sturm I.H.C.F. 1853, Gutfleisch 1859, Horion 1955); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Horion 1955), Wleń woj. Jelenia Góra (Więźlak*); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1866); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Górny Śląsk: — terra typica! dla Parnus lutulentus Er.;