Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Yrdops) rufipes (Krynicki, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący Europę południową i południowo-wschodnią część Europy środkowej, nadto notowany z Egiptu, Syrii, Azji Mniejszej i Kaukazu, przy tym w areale rozmieszczenia w miarę posuwania się z południa na północ coraz rzadziej spotykany. W Polsce nie występuje. Dawna wzmianka sprzed przeszło 130 lat o występowaniu na Śląsku Górnym i w Beskidzie Zachodnim nie znalazła później nigdzie potwierdzenia. Żyje w strumieniach i jeziorach w wyższych partiach górskich, również w kałużach powstałych z topniejącego śniegu w strefie alpejskiej, rzadziej występuje na podgórzu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Krasiejów woj. Opole, Brzezie koło Raciborza (Kelch 1846); Beskid Zachodni: Ustroń nad Wisłą (Kelch 1846)