Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Yrdops) striatopunctatus (Heer, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony w wyższych, partiach górskich Europy środkowej i południowej (z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego). W Polsce chrząszcz rzadko notowany, znany tylko z czterech, krain południowych. Żyje w szybko płynących strumieniach i potokach oraz w ich otoczeniu pod kamieniami i napływkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852), Góry Kłodzkie (Horion 1955); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Hildt 1914, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928), Nowosiółki Dydyńskie (Więźlak*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Ganglbauer 1904, Horion 1955); «Karpaty Zachodnie» (Reitter 1886b); «Sudety» (Ganglbauer 1904); «Sudety Południowe» (Horion 1955); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910)