Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Yrdops) viennensis (Castelnau, 1840b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek górski, rozmieszczony w Europie środkowej i w północnej części Europy południowej, podawany również z Azji Mniejszej, Kaukazu i Kanady. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, łowionym głównie w południowej części kraju. Z uwagi na wymagania środowiskowe, dane o występowaniu w Poznaniu i Warszawie budzą wątpliwości. Występuje w górach, i na podgórzach w potokach i rzekach oraz na ich pobrzeżach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922, Schilsky 1888, Reitter 1911, Jakobson 1913); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Praga (Hildt 1907, Hildt 1914), Warszawa-Fort Śliwicki (Hildt 1914); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Drescher 1928, Horion 1955); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Puławy (Więźlak*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1885, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Hildt 1914, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972), Cieszyn (Więźlak*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1955); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe