Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Helichus substriatus (Müller, 1806b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Anglii południowej, Belgii i Holandii, ponadto wykazywany z północno-zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce bardzo rzadko znajdowany, znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach południowych. Zasiedla. podgórza i niższe położenia górskie. Poławiany w rzekach i strumieniach oraz na ich pobrzeżach wśród mchów, w gnijącym drewnie i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1914); Beskid Zachodni: Barania Góra (Hildt 1914); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1914); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady (Więźlak*); Pieniny (Roubal 1936c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Prusy» (Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951, Horion 1955); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)