Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek znany głównie z Europy Zachodniej, notowany również z izolowanych stanowisk w południowej części Europy Środkowej, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany jedynie z trzech stanowisk, przy tym dane o rozmieszczeniu pochodzą sprzed 60, a nawet 100 lat. Wobec odległych czasowo doniesień, występowanie w naszym kraju winno być udokumentowane nowymi materiałami. Według L. Hildta (1914: 129) znaleziony przez J. Wańkowicza w Orawicy, ale jest to miejscowość leżąca na Orawie po stronie słowackiej, a nie na Śląsku Górnym, jak to błędnie podaje w swej pracy L. Hildt (1914: 30). Zasiedla głównie wody płynące o silnym prądzie, notowany jednak również z wód stojących, a nawet zanikającej, wysychającej kałuży. Występuje przeważnie na kamieniach obrośniętych gęsto glonami i okrzemkami, nadto w zanurzonym, gnijącym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Ostróda Lentz 1879, Horion 1955
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Tyniec Kotula 1873
KFP 9 Beskid Zachodni Barania Góra Hildt 1914
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Prusy» Lentz 1856, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Horion 1951
KFP 9 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1888, Jakobson 1915
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873