Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchela pygmaea (Gyllenhal in Schönherr, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i środkowej części Europy, notowany poza tym z zachodniej Ukrainy. W Polsce należy do wielkiej rzadkości, znany tylko z jednego okazu znalezionego przez S. Stobieckiego w Chyszowie (obecnie jest to część Tarnowa); okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Instytutu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej Pan w Krakowie. Gatunek oligofagiczny, żerujący na różnych gatunkach roślin, głównie z rodzajów rezeda — Reseda L. i ubiorek — Iberis L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Tarnów (Chyszów), (Cmoluch 1989)