Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchela rufipes (Olivier, 1790b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej i południowej części Europy, notowany ponadto z zachodniej Ukrainy i Algierii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w południowej części kraju. Omyłkowo została podana nazwa miejscowości Rzetkowice koło Zawiercia (Cmoluch 1989) — winno być Rzędkowice. Żyje na różnych gatunkach z rodzaju rezeda — Reseda L., zwłaszcza na rezedzie żółtawej — R. luteola L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju-czerwcu i żeruj ą na kwiatach i liściach. Larwy odbywają rozwój w torebkach nasiennych, gdzie odżywiają się nasionami. Przeobrażenie odbywa się w powierzchniowej warstwie gleby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Opole (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Tarnowiec woj. Opole (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Gerhardt 1910), Bytom (Polentz 1936e, Cmoluch 1989), Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Kuntze i Noskiewicz 1938, Cmoluch 1989); Wyżyna Małopolska: koło Racławic (Szymczakowski 1960); Sudety Zachodnie: Krosnowice koło Kłodzka, Drogosław koło Nowej Rudy (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Cmoluch 1989); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Cmoluch 1989), Cieszyn (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Kuntze i Noskiewicz 1938, Cmoluch 1989); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Kuntze R. 1931c); Polska południowo-zachodnia (Kuntze R. 1936d); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)