Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ulorhinus bilineatus (Germar, 1818c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią Europę oraz południowo-wschodnią część Europy Środkowej, notowany ponadto w Turcji. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowo wykazany przed przeszło stu laty ze Śląska, prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia okazów. W spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) gatunek ten został pominięty. Postacie dojrzałe spotyka się od kwietnia do czerwca na zmurszałych gałęziach i pniach drzew liściastych. We Francji stwierdzono rozwój larwalny w martwych gałązkach wawrzynka — Daphne L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Gerhardt 1891c, Seidlitz 1891)